Mgr. Iveta Klečková – Psycholog

Vzdělání:

  • Psychologie jednooborová, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, ukončeno státní závěrečnou zkouškou
  • Systemická rodinná terapie – certifikovaný terapeut, (480 hodin –3letý výcvik) Praha
  • Integrovaná psychoterapie Mudr. Knoblocha (140 hodin), Česká republika
  • Person Oriented Profile 6 – výcvik v psychologické diagnostice – certifikace (40 hodin), Toronto, Kanada
  • Řízení lidských zdrojů – půlroční kurz, CMC Business School, Čelákovice
  • Minessota Multiphasic Personality Inventory – 2 – výcvik v psychologické diagnostice, Praha
  • Traumaterapie – (roční psychologický výcvik – 52 hodin), Praha
  • Kurz rodinného mediátora, Praha, 2020

 Další kurzy a školení:

Development centrum, Assesment centrum, Hogan – interpretace datových zpráv, Power hiring, Wechslerova inteligenční škála (WAIS -III), Relaxační a imaginační metody, Práce se stresem a syndrom vyhoření, Stresmanagement, Komunikační metody, Vedení rozhovorů a strukturovaný rozhovor, Poskytování zpětné vazby pro klienty atd.

Absolovovala jsem řadu dalších kurzů a školení, neustálé vzdělávání ve svém oboru včetně supervizních setkání a to jak skupinových, tak individuálních považuji za samozřejmost.

V oblasti práce s lidmi mám pracovní zkušenosti od roku 2002, soukromou praxi a firmu Ego-test, s.r.o., kde působím jako psycholog a jednatel mám od roku 2014. Mám pracovní zkušenost i v oblasti HR, kde jsem byla zodpovědná za vybudování a vedení HR oddělení a výběr mangementu. Více info na Iveta Klečková | LinkedIn